Giới thiệu khóa học

       

 Lợi ích học viên nhận được từ khóa học

  • Sở hữu tổng hợp đầy đủ kiến thức và các dạng bài luyện tập của ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao
  • Cập nhật liên tục các dạng đề thi và phương pháp giảng dạy
  • Được tiếp cận với các khóa học thuộc kỹ năng khác dễ dàng thuận lợi trên cùng hệ thống Learning247.vn 
  • Bạn chỉ trả tiền một lần và học suốt đời 
  • Đội ngũ chuyên môn hỗ trợ và giải đáp 24/7

Mô tả khóa học

Xin chào, tôi là một chuyên gia ngữ pháp tiếng Anh từ Learning247 và tôi rất hạnh phúc được giới thiệu khóa luyện tập online ""Tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp từ A1 đến B2 - Lý thuyết & thực hành"" đến với phụ huynh và học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Khóa học này được thiết kế với mục đích giúp các em học sinh nắm vững và ứng dụng thành thục các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cấp 2, 3 và các chuyên đề trong học tập và giao tiếp hàng ngày. Tính hệ thống kiến thức được sắp xếp khoa học bài bản, giúp các em dễ dàng theo dõi và tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Điểm mạnh của khóa học này là phần mềm tự chấm, chữa và giải thích ngay lập tức. Các em có thể tự kiểm tra năng lực của mình và nhận được giải thích chi tiết về các lỗi sai và cách sửa chúng một cách tự động và nhanh chóng, không phải chờ đợi.

Đội ngũ chuyên môn của chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các em trong suốt quá trình học. Chúng tôi cam kết đảm bảo sự thành công học thuật của các em với khóa học này.

Nếu bạn là Nhà trường, Trung tâm tiếng Anh, hay giáo viên, phụ huynh, học sinh trung học, hãy đăng ký khóa học tự luyện tập "Tổng hợp các chuyên đề ngữ pháp từ A1 đến B2 - Lý thuyết & thực hành" của chúng tôi ngay hôm nay để cải thiện kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh của mình một cách hiệu quả và dễ dàng. 

Nội dung khóa học

 PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS | Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn _ Lý thuyết
Xem trước
 PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS | Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn _ Bài tập
 PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS | Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn _ Lý thuyết
 PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS | Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn _ Bài tập
 FUTURE SIMPLE AND FUTURE BE GOING TO, FUTURE CONTINUOUS | Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn _ Lý thuyết
 FUTURE SIMPLE AND FUTURE BE GOING TO, FUTURE CONTINUOUS | Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn _ Bài tập
 PRESENT PERFECT |Thì hiện tại hoàn thành _ Lý thuyết
 PRESENT PERFECT |Thì hiện tại hoàn thành _ Bài tập
 PAST PERFECT, FUTURE PERFECT | Quá khứ hoàn thành, Tương lai hoàn thành _ Lý thuyết
 PAST PERFECT, FUTURE PERFECT | Quá khứ hoàn thành, Tương lai hoàn thành _ Bài tập
 ÔN TẬP THÌ ĐỘNG TỪ (TỔNG HỢP)
Xem trước
 TEST TENSES (tự luận) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES (1-30) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES (31-74) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 01
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 02
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ NÂNG CAO 01
 TEST TENSES 2 | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES 3 | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES 4 | Bài tập luyện tập thì động từ
 SUBJECT - VERB AGREEMENT | Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ & Động từ _ Lý thuyết
 SUBJECT - VERB AGREEMENT | Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ & Động từ _ Bài tập
 SUBJECT - VERB _ TEST 01
 SUBJECT - VERB _ TEST 02
 CHUYÊN ĐỀ 02 - MOCK TEST
 SIMPLE TENSES | CÁC THÌ ĐƠN TRONG TIẾNG ANH
 CONTINUOUS TENSES | CÁC THÌ TIẾP DIỄN
 PERFECT TENSES | CÁC THÌ HOÀN THÀNH
 COMPARISONS | Các cấp so sánh _ Lý thuyết
 COMPARISONS | Các cấp so sánh _ Bài tập
 TEST CÂU SO SÁNH 01
 TEST CÂU SO SÁNH 02
 TEST CÂU SO SÁNH 03
 TEST CÂU SO SÁNH 04
 TEST CÂU SO SÁNH 05
Xem trước
 REPORTED SPEECH | Câu trực tiếp, gián tiếp _ Lý thuyết
Xem trước
 REPORTED SPEECH | Câu trực tiếp, gián tiếp _ Bài tập
 TEST REPORTED SPEECH 01 | Luyện tập câu gián tiếp 01
 TEST REPORTED SPEECH 02 | Luyện tập câu gián tiếp 02
 TEST REPORTED SPEECH 03 | Luyện tập câu gián tiếp 03
 TEST REPORTED SPEECH 04 | Luyện tập câu gián tiếp 04
 PASSIVE VOICE | Câu bị động _ Lý thuyết
38:39
 PASSIVE VOICE | Câu bị động _ Bài tập
 TEST PASSIVE VOICE 1.1 | Luyện tập câu bị động 1.1
 TEST PASSIVE VOICE 1.2 | Luyện tập câu bị động 1.2
 TEST PASSIVE VOICE 2 | Luyện tập câu bị động 2
 TEST PASSIVE VOICE 3 | Luyện tập câu bị động 3
 PASSIVE VOICE 01 | Tự luận 01
  PASSIVE VOICE 02 | Tự luận 02
 CONDITIONAL SENTENCES | Các loại câu điều kiện _ Lý thuyết
07:39
 CONDITIONAL SENTENCES | Các loại câu điều kiện _ Bài tập
 TEST CONDITIONAL SENTENCES | Unless
 TEST CONDITIONAL SENTENCES | Đảo ngữ
 TEST CÂU ĐIỀU KIỆN | If, Unless
 TEST CÂU ĐIỀU KIỆN | Đặt câu type 1,2
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 1
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 2
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 3
 Wish sentences | Các loại câu điều ước _ Lý thuyết
 Wish sentences | Các loại câu điều ước _ Bài tập
 TEST WISH SENTENCES 01 | Bài tập luyện tập câu điều ước
Xem trước
 SUBJUNCTIVE | THỂ GIẢ ĐỊNH _ Lý thuyết
 TEST Câu điều ước - Thể giả định
Xem trước
 TAG QUESTION | Câu hỏi đuôi _ Lý thuyết
Xem trước
 TAG QUESTION | Câu hỏi đuôi _ Bài tập
Xem trước
 TEST CHUYÊN ĐỀ 03
Xem trước
Xem tiếp

Nội dung khóa học

 PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS | Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn _ Lý thuyết
Xem trước
 PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS | Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn _ Bài tập
 PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS | Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn _ Lý thuyết
 PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS | Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn _ Bài tập
 FUTURE SIMPLE AND FUTURE BE GOING TO, FUTURE CONTINUOUS | Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn _ Lý thuyết
 FUTURE SIMPLE AND FUTURE BE GOING TO, FUTURE CONTINUOUS | Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn _ Bài tập
 PRESENT PERFECT |Thì hiện tại hoàn thành _ Lý thuyết
 PRESENT PERFECT |Thì hiện tại hoàn thành _ Bài tập
 PAST PERFECT, FUTURE PERFECT | Quá khứ hoàn thành, Tương lai hoàn thành _ Lý thuyết
 PAST PERFECT, FUTURE PERFECT | Quá khứ hoàn thành, Tương lai hoàn thành _ Bài tập
 ÔN TẬP THÌ ĐỘNG TỪ (TỔNG HỢP)
Xem trước
 TEST TENSES (tự luận) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES (1-30) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES (31-74) | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 01
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ CƠ BẢN 02
 TEST THÌ ĐỘNG TỪ NÂNG CAO 01
 TEST TENSES 2 | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES 3 | Bài tập luyện tập thì động từ
 TEST TENSES 4 | Bài tập luyện tập thì động từ
 SUBJECT - VERB AGREEMENT | Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ & Động từ _ Lý thuyết
 SUBJECT - VERB AGREEMENT | Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ & Động từ _ Bài tập
 SUBJECT - VERB _ TEST 01
 SUBJECT - VERB _ TEST 02
 CHUYÊN ĐỀ 02 - MOCK TEST
 SIMPLE TENSES | CÁC THÌ ĐƠN TRONG TIẾNG ANH
 CONTINUOUS TENSES | CÁC THÌ TIẾP DIỄN
 PERFECT TENSES | CÁC THÌ HOÀN THÀNH
 COMPARISONS | Các cấp so sánh _ Lý thuyết
 COMPARISONS | Các cấp so sánh _ Bài tập
 TEST CÂU SO SÁNH 01
 TEST CÂU SO SÁNH 02
 TEST CÂU SO SÁNH 03
 TEST CÂU SO SÁNH 04
 TEST CÂU SO SÁNH 05
Xem trước
 REPORTED SPEECH | Câu trực tiếp, gián tiếp _ Lý thuyết
Xem trước
 REPORTED SPEECH | Câu trực tiếp, gián tiếp _ Bài tập
 TEST REPORTED SPEECH 01 | Luyện tập câu gián tiếp 01
 TEST REPORTED SPEECH 02 | Luyện tập câu gián tiếp 02
 TEST REPORTED SPEECH 03 | Luyện tập câu gián tiếp 03
 TEST REPORTED SPEECH 04 | Luyện tập câu gián tiếp 04
 PASSIVE VOICE | Câu bị động _ Lý thuyết
38:39
 PASSIVE VOICE | Câu bị động _ Bài tập
 TEST PASSIVE VOICE 1.1 | Luyện tập câu bị động 1.1
 TEST PASSIVE VOICE 1.2 | Luyện tập câu bị động 1.2
 TEST PASSIVE VOICE 2 | Luyện tập câu bị động 2
 TEST PASSIVE VOICE 3 | Luyện tập câu bị động 3
 PASSIVE VOICE 01 | Tự luận 01
  PASSIVE VOICE 02 | Tự luận 02
 CONDITIONAL SENTENCES | Các loại câu điều kiện _ Lý thuyết
07:39
 CONDITIONAL SENTENCES | Các loại câu điều kiện _ Bài tập
 TEST CONDITIONAL SENTENCES | Unless
 TEST CONDITIONAL SENTENCES | Đảo ngữ
 TEST CÂU ĐIỀU KIỆN | If, Unless
 TEST CÂU ĐIỀU KIỆN | Đặt câu type 1,2
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 1
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 2
 CÂU ĐIỀU KIỆN - TEST 3
 Wish sentences | Các loại câu điều ước _ Lý thuyết
 Wish sentences | Các loại câu điều ước _ Bài tập
 TEST WISH SENTENCES 01 | Bài tập luyện tập câu điều ước
Xem trước
 SUBJUNCTIVE | THỂ GIẢ ĐỊNH _ Lý thuyết
 TEST Câu điều ước - Thể giả định
Xem trước
 TAG QUESTION | Câu hỏi đuôi _ Lý thuyết
Xem trước
 TAG QUESTION | Câu hỏi đuôi _ Bài tập
Xem trước
 TEST CHUYÊN ĐỀ 03
Xem trước
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành A - Z

499,000 đ Đăng ký