Giới thiệu khóa học

Khóa học Làm chủ ngữ âm Tiếng Anh được biên soạn theo tiêu chí "chuẩn từ đầu" qua 5 bước, với 20 quy luật chính chắc chắn sẽ giúp bạn cảm nhận ngay sự thay đổi về khả năng phát âm, từ đó tự tin và hào hứng sử dụng tiếng Anh. Khóa học được xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách "Làm chủ Ngữ âm tiếng Anh" của chúng tôi do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành sẽ là người bạn đồng hành cung cấp kiến thức lí thuyết và các bài luyện tập một cách hệ thống, toàn diện và hiệu quả. 

Link nhóm zalo hỗ trợ học viên khóa học: https://zalo.me/g/djqaqs689; Nhóm facebook: https://www.facebook.com/groups/toihoctienganh.net/

Nội dung khóa học

 1A. Hệ thống âm và bảng chữ cái tiếng Anh
Xem trước
15:11
 1B. Hệ thống âm và bảng chữ cái tiếng Anh _ Luyện tập
05:22
 1C. Hệ thống âm tiếng Anh | English sound system - Luyện với GV bản ngữ từ BBC English
Xem trước
 2A. Cách ghép vần đọc từ vựng và Nguyên tắc 4 cột
Xem trước
09:49
 2B. Cách ghép vần đọc từ vựng và Nguyên tắc 4 cột _ Luyện tập
11:11
 3A. Luyện âm khó với Truyện Kiều - THanks moTHer - Âm "TH" vô thanh và hữu thanh
Xem trước
08:32
 3B. Luyện âm khó với Truyện Kiều - Jam SHop | CHanGE - Âm "CH, J, G+e/i/y"
06:29
 3C. Luyện âm khó với Truyện Kiều - Bài tập
08:11
 4A. Bài luyện tập đuôi -s -es
 4B. Bài luyện tập đuôi -d, -ed
Xem trước
 4C. Bài luyện tổng hợp: Đuôi -s, es | -d, ed | Word stress...
Xem trước
15:57
 5A. Tổng quan nhận diện cách đọc nguyên âm
03:56
 5B. Tổng quan nhận diện cách đọc nguyên âm _ Luyện tập
05:31
 6A. Cách đọc nguyên âm A/O
05:03
 6B. Cách đọc nguyên âm A/O - Bài tập
03:27
 7A. Cách đọc nguyên âm E I U
05:20
 7B. Cách đọc nguyên âm E I U - Bài tập
04:49
 8A. Tổng quan cách đọc phụ âm & cách đọc của phụ âm biến đổi hoàn toàn
09:07
 8B. Tổng quan cách đọc phụ âm & cách đọc của phụ âm biến đổi hoàn toàn - Bài tập
06:45
 9A. Cách đọc phụ âm biến đổi một phần
09:04
 9B. Cách đọc phụ âm biến đổi một phần _ Luyện tập
05:59
 10A. Tiêu chí xác định trọng âm & Quy trình phiên âm từ tiếng Anh
Xem trước
08:30
 10B. Tiêu chí xác định trọng âm & Quy trình phiên âm từ tiếng Anh - Bài tập
Xem trước
06:37
 Luyện tập thêm với Stress (trọng âm)
Xem trước
 Bonus: Năm quy tắc ngữ âm nền tảng - E kỳ diệu, R lắm chiêu
08:17

Các lớp học trực tuyến.

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

499,000 đ
12 tháng
Đăng ký