Giới thiệu khóa học

Khóa học tiếng Anh tổng hợp, toàn diện(CHO HỌC SINH TỪ CUỐI CẤP 2, HỌC SINH CẤP 3 HOẶC TRÌNH ĐỘ TỪ A2/IELTS 3.0)

Sau khóa học, học viên sẽ: 

  1. Vừa tăng điểm trên lớp, vừa làm quen tiếng Anh IELTS, bám sát các nội dung chính SGK theo khung chương trình tiếng Anh của Bộ GD & ĐT.
  2. Tự tin hơn nhờ mở rộng trải nghiệm học tập nhờ các bài giảng sáng tạo, sinh động, giảng viên bản ngữ chất lượng cao, giọng nói chuẩn và đa dạng. 
  3. Cảm thấy quen thuộc với tiếng Anh IELTS, xa hơn nữa là sẵn sàng ôn luyện hướng mục tiêu >= 6.0 IELTS sau 12-24 tháng. 

  • Khóa học được thiết kế đa phương tiện (multimedia) với đầy đủ các kỹ năng. Giúp học viên nắm bắt tích lũy ngôn ngữ một cách toàn diện. 
  • Khóa TIẾNG ANH A1-B1 (~ cấp 2) + KHÓA TIẾNG ANH A2-B2 (~ cấp 3) + CÁC KHÓA TIẾNG ANH IELTS trên nền tảng LEARNING247.VN sẽ tạo thành TRỤC KIẾN THỨC XUYÊN SUỐT đồng thời là NGÂN HÀNG BÀI LUYỆN TẬP phong phú cho GIÁO VIÊN (chọn đề), HỌC VIÊN (làm bài) cả hệ chuyên lẫn không chuyên.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC:

Học sinh cuối cấp 2, học sinh cấp 3;Học viên từ trình độ A2/IELTS 3.0

Thân thiện, Thuận tiệnRẻ & tiết kiệm

Tiên tiến, toàn diện, cập nhật liên tục

LEARNING247 VỚI HỌC SINHVỚI GIÁO VIÊNVỚI PHỤ HUYNHVỚI NHÀ TRƯỜNG | TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Luyện tập mọi lúc mọi nơi, có điểm ngay, tiến bộ trông thấy. 

Tiết kiệm thời gian soạn bài, chấm bài. Tiện hỗ trợ và quản lý các lớp từ xa, online Tiết kiệm chi phí, dễ quản lýThuận lợi trong mục tiêu nâng cao chât lượng tiếng Anh cho GV, HS. Nhẹ gánh chuyên môn, tiết kiệm chi phí.
 >>XEM TIẾP PHẦN GIỚI THIỆU>> DOWNLOAD TÀI LIỆU>>
>>ĐĂNG KÝ HỌC LUÔN<<

Nội dung khóa học

 GRAM 1. Parts of a sentence | Các thành phần câu**
Xem trước
 GRAM 2. Pronouns | Các loại đại từ**
Xem trước
 GRAM 1. Present simple and Present continuous | Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn**
 GRAM 2. Present perfect tenses | Các thì hiện tại hoàn thành**
Xem trước
 GRAM 1. Past simple and Past continuous | Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn **
Xem trước
 GRAM 2. Past perfect tenses | Các thì quá khứ hoàn thành**
 GRAM 1. Future tenses | Các thì tương lai**
Xem trước
 GRAM 2. Future tenses | Các thì tương lai**
 GRAM 1. Nouns | Danh từ**
 GRAM 2. Articles | Mạo từ (a, an,the, zero)**
 GRAM 1. Verbs | Động từ**
 GRAM 2. Modal verbs | Động từ khuyết thiếu**
 GRAM 1. Adjectives | Tính từ**
 GRAM 2. Adjectives | Tính từ**
 GRAM 1. Adverbs | Trạng từ*
12:14
 GRAM 2. Adverbs | Trạng từ**
 GRAM 1. Comparison | Các dạng so sánh**
11:51
 GRAM 2. Comparison | Các dạng so sánh**
 GRAM 1. Subject - Verb Agreement | Chủ ngữ & động từ**
 GRAM 2. Subject - Verb Agreement | Chủ ngữ & động từ**
 GRAM 1. Quantifiers | Lượng từ
 GRAM 2. Quantifiers | Lượng từ
 GRAM 1. Determiners | Chỉ định từ
 GRAM 2. Determiners | Chỉ định từ
 GRAM 1. Preposition of all types | Giới từ **
05:25
 GRAM 2. Preposition of all types | Giới từ **
05:02
 GRAM 1. Conjunctions | Liên từ**
 GRAM 2. Conjunctions | Liên từ**
 GRAM 1. Types of sentences (function) | Các loại câu**
 GRAM 2. Types of sentences (structure) | Các loại câu**
 GRAM 1. Clauses | Mệnh đề**
 GRAM 2. Clauses | Mệnh đề**
 GRAM 1. Conditional Sentences | Câu điều kiện**
 GRAM 2. Conditional Sentences | Câu điều kiện**
 GRAM 1. Passive voice | Câu bị động**
 GRAM 2. Passive voice | Câu bị động**
 GRAM 1. Inversion | Đảo ngữ**
27:42
 GRAM 2. Inversion | Đảo ngữ**
 GRAM 1. Reported speech | Câu trực tiếp, gián tiếp**
Xem trước
 GRAM 2. Reported speech | Câu trực tiếp, gián tiếp**
 KHẢO SÁT CẤP HỌC BỔNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH PTTH 2022 @ Learning247.vn
Xem trước
Xem tiếp

Các lớp học trực tuyến.

Đăng ký khóa học

FULL TIẾNG ANH CẤP 3

C3

499,000 đ
12 tháng
Đăng ký