Giới thiệu khóa học

Lý di nên lựa chọn khóa học:

 • Khóa học sẽ giúp bạn nắm chắc được cấu trúc của đề thi Reading.
   • Bạn sẽ được tìm hiểu về những dạng bài khó và các cấu trúc nâng cao để tăng điểm số.
   • Học hỏi từ các thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong luyện thi IELTS.

   Những gì bạn sẽ học:

   • Các dạng bài đọc trong phần thi Đọc.
   • Rèn kỹ năng xác định từ khóa và dự đoán đáp án.
   • Làm chủ các kỹ năng đọc (skimming – scanning).
   • Bổ sung kiến thức từ vựng và ngữ pháp nâng cao.

   Nội dung khóa học

   +  (SHORT) CÁC DẠNG BÀI TRONG IELTS
   108 Bài giảng
   57:40
    MINI TEST 01
    MINI TEST 02
    CÁCH TÌM TỪ KHÓA
   14:08
    CÁCH DỰ ĐOÁN NGHĨA TỪ MỚI
   19:05
    CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ
   05:36
    SHORT ANSWER - Lý thuyết
    SHORT ANSWER - Preclass
   Xem trước
    SHORT ANSWER - On class
   Xem trước
    SHORT ANSWER - Practice 1
   Xem trước
    SHORT ANSWER - Practice 2
    SHORT ANSWER - Practice 3
    SHORT ANSWER - Practice 4
    SHORT ANSWER - Practice 5
    SHORT ANSWER - QUIZLET
   Xem trước
    SENTENCE COMPLETION - Lý thuyết
    SENTENCE COMPLETION - Preclass
    SENTENCE COMPLETION - On class
    SENTENCE COMPLETION - Practice 1
    SENTENCE COMPLETION - Practice 2
    SENTENCE COMPLETION - Practice 3
    SENTENCE COMPLETION - Practice 4
    SENTENCE COMPLETION - Practice 5
    SENTENCE COMPLETION - QUIZLET
    SUMMARY 3A (video)
   18:51
    Summary, Note, Table, Flow-chart (Lý thuyết)
    SUMMARY - Preclass
    SUMMARY - On class 01
    SUMMARY - On class 02
    SUMMARY - Practice 1
    SUMMARY - Practice 2
    SUMMARY - Practice 3
    SUMMARY - Practice 4
   Xem trước
    SUMMARY - Practice 5
    SUMMARY - QUIZLET
    TABLE FLOW CHART - Preclass
    TABLE FLOW CHART - On class
    TABLE FLOW CHART - Practice 1
    TABLE FLOW CHART - Practice 2
    TABLE FLOW CHART - Practice 3
    TABLE FLOW CHART - QUIZLET
    PLAN MAP DIAGRAM - Lý thuyết
    PLAN MAP DIAGRAM - Preclass
    PLAN MAP DIAGRAM - On class
    PLAN MAP DIAGRAM - Practice 1
    PLAN MAP DIAGRAM - Practice 2
    PLAN MAP DIAGRAM - QUIZLET
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Lý thuyết
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Preclass 1
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Preclass 2
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - On class 1
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - On class 2
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - On class 3
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Practice 1
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Practice 2
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Practice 3
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Practice 4
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - Practice 5
   Xem trước
    TRUE FALSE NOT GIVEN - QUIZLET
    MATCHING FEATURES - Lý thuyết
    MATCHING FEATURES - Preclass
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - On class
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - Practice 1
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - Practice 2
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - Practice 3
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - Practice 4
   Xem trước
    MATCHING FEATURES - Practice 5
    MATCHING FEATURES - QUIZLET
    MATCHING FEATURES 7C
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Lý thuyết
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Preclass 1
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Preclass 2
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - On class 1
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - On class 2
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Practice 1
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Practice 2
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Practice 3
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Practice 4
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - Practice 5
   Xem trước
    MATCHING SENTENCE ENDINGS - QUIZLET
    MATCHING HEADINGS - Lý thuyết
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - Preclass 01
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - Preclass 02
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - On class 1
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - On class 2
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - Practice 1
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - Practice 2
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - Practice 3
   Xem trước
    MATCHING HEADINGS - QUIZLET
    MATCHING INFORMATION - Lý thuyết
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - Preclass 1
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - Preclass 2
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - On class 1
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - On Class 2
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - Practice 1
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - Practice 2
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION- Practice 3
   Xem trước
    MATCHING INFORMATION - QUIZLET
    MULTIPLE CHOICE - Lý thuyết
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - Preclass
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - On Class 1
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - On class 2
    MULTIPLE CHOICE - Practice 1
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - Practice 2
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - Practice 3
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - Practice 4
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - Practice 5
   Xem trước
    MULTIPLE CHOICE - QUIZLET
    Bài kiểm tra

   Đăng ký khóa học

   IELTS Reading 5-6.5

   IELTS Reading 5-6.5

   699,000 đ Đăng ký