Giới thiệu khóa học

Hầu hết các thí sinh thi IELTS đề gặp những lỗi sau:

 • Những quãng nghĩ dài khi nói 
 • Không sử dụng câu phức (Ngữ pháp)
 • Mắc nhiều lỗi ngữ pháp
 • Vốn từ vựng nghèo nàn
 • Không biết sử dụng các thành ngữ trong tiếng Anh 
 • Mắc nhiều lỗi phát âm 
 • Ngữ điệu tiếng Anh không ổn định, không ngắt nghỉ, nhấn nhá đúng chỗ

Khóa học này giải thích nguyên nhân bạn mắc những lỗi đó và đưa ra cho bạn những giải pháp để có một bài nói (IELTS Speaking) hiệu quả 

Những nội dung bạn sẽ được học

 • Hiểu cách giám khảo IELTS chấm điểm bài của bạn 
 • Những điều cần chuẩn bị cho kỳ thi IELTS hiệu quả 
 • Học từ giám khảo IELTS chính thức: Thầy Francis - cách giúp bạn đạt band điểm 7.5 Speaking
 • Các chủ đề cụ thể thường gặp trong IELTS Speaking và từ vựng band điểm 7+

Nội dung khóa học

 35. UNUSUAL CLOTHES - Ideas and Vocabulary
Xem trước
08:09
 36. UNUSUAL CLOTHES - Part 2 Model Answer
Xem trước
01:59
 37. UNUSUAL CLOTHES - Analysis of Model Answer
Xem trước
08:04
 38. UNUSUAL CLOTHES - Part 3
Xem trước
09:47
 39. TRUTH - Ideas and Vocabulary
07:29
 40. TRUTH - Part 2 Model Answer
01:55
 41. TRUTH - Analysis of Model Answer
08:03
 42. TRUTH - Part 3
10:50
 43. RISK - Ideas and Vocabulary
08:35
 44. RISK - Part 2 Model Answer - A Risk you took
01:57
 45. RISK - Analysis of Model Answer
07:46
 46. RISK - Part 3
12:10
 47. ROAD TRIP - Ideas and Vocabulary
06:50
 48. ROAD TRIP - Part 2 Model Answer
02:17
 49. ROAD TRIP - Analysis of Model Answer
09:01
 50. ROAD TRIP - Part 3
10:38
 51. COLOURS - Ideas and Vocabulary
08:50
 52. COLOURS - Part 2 Model Answer - A place you remember full of colours
01:50
 53. COLOURS - Analysis of Model Answer
07:53
 54. COLOURS - Part 3
10:03
 55. SUCCESS - Ideas and vocabulary
11:56
 56. SUCCESS - Part 2 model answer - A friend encouraged you
02:25
 57. SUCCESS - Analysis of Model Answer
09:15
 58. SUCCESS - Part 3
09:13
 59. WATER SPORTS - Ideas and vocabulary
12:08
 60. WATER SPORTS - Part 2 model answer
02:17
 61. WATER SPORTS - Analysis of Model Answer
08:21
 62. WATER SPORTS - Part 3
13:07
 63. WORK - Ideas and vocabulary
10:58
 64. WORK - Part 2 model answer - Someone you enjoyed working with
02:21
 65. WORK - Analysis of Model Answer
10:59
 66. WORK - Part 3
05:45
 67. TV & GAMES - Ideas and vocabulary
09:26
 68. TV & GAMES - Part 2 model answer - TV game show
02:38
 69. TV & GAMES- Analysis of Model Answer
09:16
 70. TV & GAMES - Part 3
14:21
 71. ROUTINES - Ideas and vocabulary
05:51
 72. ROUTINES - Part 2 model answer - a time you got up early
02:11
 73. ROUTINES - Analysis of Model Answer
10:50
 74. ROUTINES - Part 3
04:44
 75. FOOD - Ideas and vocabulary
06:05
 76. FOOD - Part 2 model answer - Invite family or friends to dinner
02:06
 77. FOOD - Analysis of Model Answer
07:25
 78. FOOD - Part 3
05:04
 79. INFORMATION - Ideas and vocabulary
07:19
 80. INFORMATION- Part 2 model answer - Information not correct
02:32
 81. INFORMATION - Analysis of Model Answer
09:49
 82. INFORMATION- Part 3
07:26
 83. HOUSING - Ideas and vocabulary
09:50
 84. HOUSING - Part 2 model answer - Ideal home
02:39
 85. HOUSING - Analysis of Model Answer
09:55
 86. HOUSING - Part 3
06:20
 87. SHOPPING - Ideas and vocabulary
08:03
 88. SHOPPING - Part 2 model answer - Bought but didn't use
02:16
 89. SHOPPING - Analysis of Model Answer
07:18
 90. SHOPPING - Part 3
10:05
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

699,000 đ
1 năm
Đăng ký