Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ phát triển kỹ năng nói IELTS của bạn và xây dựng cho bạn sự tự tin

Bạn sẽ học tất cả các thủ thuật, chiến lược và ngôn ngữ bạn cần có để đạt band điểm cao trong kỳ thi IELTS Speaking

Thông qua việc xem các bài giảng,  phương pháp tiếp cận các bài giảng sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp và sự trôi chảy của mình 

Đây là khóa học vừa thú vị, vừa chuyên nghiệp 

Những nội dung bạn sẽ được học

Học cách trả lời các câu hỏi IELTS Speaking phổ biến 

Xây dựng từ điển thành ngữ của bạn, trau dồi thêm ngữ pháp để cách trả lời giống người bản ngữ hơn

Học cách phát âm chính xác và nâng cao sự trôi chảy khi nói 

Bám sát những yêu cầu cho band 7 IELTS và tạo ra những câu trả lời tương đương band 7

Nội dung khóa học

 35. UNUSUAL CLOTHES - Ideas and Vocabulary
Xem trước
08:09
 36. UNUSUAL CLOTHES - Part 2 Model Answer
Xem trước
01:59
 37. UNUSUAL CLOTHES - Analysis of Model Answer
Xem trước
08:04
 38. UNUSUAL CLOTHES - Part 3
Xem trước
09:47
 39. TRUTH - Ideas and Vocabulary
07:29
 40. TRUTH - Part 2 Model Answer
01:55
 41. TRUTH - Analysis of Model Answer
08:03
 42. TRUTH - Part 3
10:50
 43. RISK - Ideas and Vocabulary
08:35
 44. RISK - Part 2 Model Answer - A Risk you took
01:57
 45. RISK - Analysis of Model Answer
07:46
 46. RISK - Part 3
12:10
 47. ROAD TRIP - Ideas and Vocabulary
06:50
 48. ROAD TRIP - Part 2 Model Answer
02:17
 49. ROAD TRIP - Analysis of Model Answer
09:01
 50. ROAD TRIP - Part 3
10:38
 51. COLOURS - Ideas and Vocabulary
08:50
 52. COLOURS - Part 2 Model Answer - A place you remember full of colours
01:50
 53. COLOURS - Analysis of Model Answer
07:53
 54. COLOURS - Part 3
10:03
 55. SUCCESS - Ideas and vocabulary
11:56
 56. SUCCESS - Part 2 model answer - A friend encouraged you
02:25
 57. SUCCESS - Analysis of Model Answer
09:15
 58. SUCCESS - Part 3
09:13
 59. WATER SPORTS - Ideas and vocabulary
12:08
 60. WATER SPORTS - Part 2 model answer
02:17
 61. WATER SPORTS - Analysis of Model Answer
08:21
 62. WATER SPORTS - Part 3
13:07
 63. WORK - Ideas and vocabulary
10:58
 64. WORK - Part 2 model answer - Someone you enjoyed working with
02:21
 65. WORK - Analysis of Model Answer
10:59
 66. WORK - Part 3
05:45
 67. TV & GAMES - Ideas and vocabulary
09:26
 68. TV & GAMES - Part 2 model answer - TV game show
02:38
 69. TV & GAMES- Analysis of Model Answer
09:16
 70. TV & GAMES - Part 3
14:21
 71. ROUTINES - Ideas and vocabulary
05:51
 72. ROUTINES - Part 2 model answer - a time you got up early
02:11
 73. ROUTINES - Analysis of Model Answer
10:50
 74. ROUTINES - Part 3
04:44
 75. FOOD - Ideas and vocabulary
06:05
 76. FOOD - Part 2 model answer - Invite family or friends to dinner
02:06
 77. FOOD - Analysis of Model Answer
07:25
 78. FOOD - Part 3
05:04
 79. INFORMATION - Ideas and vocabulary
07:19
 80. INFORMATION- Part 2 model answer - Information not correct
02:32
 81. INFORMATION - Analysis of Model Answer
09:49
 82. INFORMATION- Part 3
07:26
 83. HOUSING - Ideas and vocabulary
09:50
 84. HOUSING - Part 2 model answer - Ideal home
02:39
 85. HOUSING - Analysis of Model Answer
09:55
 86. HOUSING - Part 3
06:20
 87. SHOPPING - Ideas and vocabulary
08:03
 88. SHOPPING - Part 2 model answer - Bought but didn't use
02:16
 89. SHOPPING - Analysis of Model Answer
07:18
 90. SHOPPING - Part 3
10:05

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

699,000 đ
1 năm
Đăng ký