GRAM _ Preposition of all types|Giới từ

PREPOSITION | GIỚI TỪ

Practice 1: Prepositions of time and place 
Fill in the blank | Điền vào chỗ trống
*Lưu ý: Phần lý thuyết ở cuốiPractice 2
Fill in the blank | Điền vào chỗ trống

Practice 3 
Fill in the blank | Điền vào chỗ trống

Practice 4

Choose the correct answer | Chọn đáp án đúng

Practice 5: Prepositions of place and movement 
Drag and drop | Kéo và thả vào ô cạnh câu để điền vào chỗ trống

Lý thuyết: Prepositions (Giới từ)

Hoàn thành
0 bình luận