Giới thiệu khóa học

Khóa học này nhằm mục đích nâng cao cả 4 kỹ năng cho bạn: nghe, nói, đọc và viết. Nó được thiết kế dựa trên giáo trình Cambridge do Đại học Oxford hỗ trợ và kiểm tra.

Khóa học này giúp bạn đạt được hơn 500+ từ mới và bạn có thể sử dụng tiếng Anh cho các cuộc hội thoại hàng ngày vì khóa học này có hơn 50 cấu trúc, mẫu câu được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày.

Có rất nhiều tài liệu để bạn thực hành trong khóa học này bao gồm tờ bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài thi thử .....

Khóa học này cũng phù hợp với những học viên đang luyện thi Movers, tương đương với Chứng chỉ A1

Nội dung khóa học

Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

399,000 đ
1 năm
Đăng ký